ZIEDOT
SPIED ŠEIT UN ATBALSTI KDS !
 

MŪSU REKVIZĪTI :

Kristīgi Demokrātiskā Savienība

Reģ Nr.:  40008045210

Banka: SEB Banka

Konta Nr.: LV46 UNLA 0050 0122 091 22


Informācija par partijas ziedotājiem atrodama Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājas lapā www.knab.lv

Lūdzam ziedotājiem norādīt savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu. Tas nepieciešams saskaņā ar Politisko partiju finansēšanas likuma 7.pantu ! Kontā var ieskaitīt arī biedru naudas maksājumus! 

Katrs jūsu ziedotais cents tiks izmantots partijas stiprināšanai un attīstībai, lai KDS varētu augt un kļūt par jūsu interešu aizstāvjiem Latvijā !

Sirsnīga pateicība visiem ziedotājiem par atbalstu 
    Kristīgi Demokrātiskai Savienībai ! 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .